BRODDELEN EN ZELFHULP

De B.L.S. methode (Bewust Leren Spreken) kan u helpen.

Voorzitter VZW BEST, Gert Reunes, was in 1995 mede - oprichter van één van de eerste zelfhulpgroepen voor mensen die stotteren in Vlaanderen. Momenteel zijn er zelfhulpgroepen in Gent, Lier, Antwerpen en Limburg. Gert Reunes werd echter jaren na de oprichting van de zelfhulpbeweging in Vlaanderen, zelf stottertherapeut.


Onder andere de National Stuttering Organisation Amerika (NSA) rapporteerde al in verschillende publicaties dat er in Amerika een toenemend aantal spraaktherapeuten hun cliënten stimuleren om lid te worden van een zelfhulpgroep, hen hierin begeleiden en het tevens als onderdeel zien van de logopedische behandeling.


ZELFHULP betekent dat LOTGENOTEN zichzelf en elkaar helpen in groep.


VZW BEST gelooft dat ook voor de mens die broddelt veel mogelijk is.


De samenwerking tussen professionelen en lotgenoten gaat best hand in hand. Tijdens de oefenavonden van VZW BEST zijn meestal gespecialiseerde stottertherapeuten aanwezig.OEFENGROEP VOOR MENSEN DIE BRODDELEN


Tijdens de oefenavonden/zelfhulpavonden van VZW BEST zal er op regelmatige basis ook een groep specifiek voor mensen die broddelen worden georganiseerd. 


Meer info over de oefengroep voor mensen die broddelen via info@broddelen.be
 

SPREEKGROEP

De spreekgroep voor mensen die broddelen wordt georganiseerd door vzw BEST.

Wie graag deelneemt aan een spreekavond kan info vragen op info@vzwbest.be

De meerwaarde van zelfhulp in therapieverband:

Stottertherapeut Gert Reunes was zelf meer dan 35 jaar een zwaar stotterende mens. Dankzij de juiste therapie en de zelfhulpvereniging vzw Best overwon hij zijn stotterprobleem. Ook mensen die broddelen kunnen hun broddelen overwinnen. Deze video laat zien wat mogelijk is.

Nog al te vaak denken professionelen verkeerdelijk dat zelfhulp niet nodig is om succes te boeken in de therapie. Het is echter juist de zelfhulp met de ervaringsdeskundigheid van de stotterende of broddelende mens dat een belangrijke factor is om te slagen in vlot en verstaanbaar leren spreken.